Odvodňovací žlaby

odvodňovací žlaby

Bodové odvodnění - Při bodovém odvodnění odtéká povrchová voda centrálně k jedinému bodu odvodňované plochy.Tato plocha musí být potom vyspádovaná k tomuto bodu. Liniové odvodnění - Liniové odvodnění má výhodu v tom, že odvodňovaná plocha je dobře pojízdná, protože je vlastně rovná. Vybudování rovné plochy je méně náročné a levnější než spádování.


Odvodňovací žlaby betonové, plastové

  • liniové odvodnění
  • bodové dovodnění
  • odtokové betonové žlaby, z polymerbetonu, plastové žlaby - černé, šedé

Rošty odvodňovací žlaby

Rošty, mřížky k odvodňovacím žlabům mají různé zatížení a strukturu. Základní jsou lehlé pozinkové, které snesou malou zátěž. Druhou variantou jsou pozinkové rošty pro max. zatížení až 12,5t. Třetí jsou pevnostní, litinové rošty s maximálním zatížení až 40 tun.