Betony

betony

Betonové skruže, kónusy, přechodové skruže, šachtová dna, uliční vpustě jsou určeny pro stavbu kanalizačních vodotěsných šachet. Slouží k podzemnímu vedení inženýrských sítí.


Betony kanalizační materály

  • skruže
  • konusy
  • šachtová dna
  • uliční vpusti

Betonové výrobky pro kanalizaci

Jsou prvky z hutného vibrolisovaného betonu. Prvek pro sestavení požadované výšky šachty. Nepropustnost garantována dle normy ČSN a DIN. Betony se skládají z jednotlivých dílců a jsou odolné proti vlivům vody.