Betonové zákrytové desky

betonova zakrytova deska

Jsou určeny pro osazení na šachtovou skruž k přechodu na jinou velikost a tam kde se nevejde konus. Přechodové desky lze také osazovat na šachtová dna. Betonové zákrytové desky na betonové šachty se používají tam, kde z hlediska výšky šachty nelze použít betonový konus.


Betonové zákrytové desky

  • Betonové zákrytové desky na skruže
  • Výměna dřevěné zákratové desky na studnu za zákrytovou desku z betonu
  • Betonové studniční poklopy můžete použit na zakrytí jímek a vpustí

Betonová zákrytová deska

Betonová zákrytová deska je tak vhodnou alternativou pro snížení stavební délky šachet tam, kde to terén nedovoluje, např. silnice, sklady apod.