Betonové vyrovnávací prstence

vyrovnávací prstenec

Betonové vyrovnávací prstence se pokládají na vršek betonové revizní šachty, respektive na betonový konus. Slouží k vyrovnání poklopu do úrovně vozovky, výšky okolního terénu. Na vyrovnávací prstýnky se dává litinový nebo betonový poklop. Vyrábí se v tloušťkách 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120 mm pro vymezení vůle mezi poklopem a šachtou.

Druhá varianta vyrovnávacího prstence je šikmý, kosený. Používá pouze pro navýšení stavby vodovodních nebo kanalizačních šachet v místech s příčným sklonem.


Betonové vyrovnávací prstence

  • ke stavbě vodovodních šachet a studen
  • ke stavbě kanalizačních šachet
  • rozměr DN 625mm
  • stěna tl. 90mm, 120mm

Betonové zákrytové desky 3

Certifikace: systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001, Environmentální systém managementu dle ČSN EN 14001 (EMS)