Betonové uliční vpusti

uliční vpusť

Slouží k zachycování a odvádění dešťových či kanalizačních vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do kanalizační sítě. Uliční vpusti se sestavují z jednotlivých dílců, s kalištěm bez kalového koše nebo se spodním výtokem a kalovým košem. Uliční vpusti bez kaliště musí být opatřeny kalovým košem, tento je upevněn v rámu vtokové mříže. Výtok je tvořen jako hrdlo, aby napojení trouby DN 150 nebo DN 200 bylo snadné a dalo se dobře utěsnit.


Betonové uliční vpusti

  • vpustí s vnitřním průměrem DN 450 mm nebo DN 500 mm
  • možné napojení na PVC KG potrubí DN 150 a 200 mm, výtok je tvořen jako hrdlo pro napojení PVC kanalizačního potrubí
  • betonové dílce s kalištěm (s kalovým prostorem) nebo bez kalového prostoru
  • ana uliční vpusti se dávají vtokové mříže, pozinkový koš na nečistoty

Betonové uliční vpusti

Vodotěsnost prvků uličních vpustí a jejich spojů je zkoušena dle ČSN EN 1917