Betonová přechodová skruž-kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS nebo 12 M

konusy

Betonové výrobky zboží přechodová skruž se nejčastěji vyrábí se sílou stěny 9cm, 12cm a jsou nejpoužívanější.

Betonové konusy se používají na skruže a obsahují na vnitřní straně stupačky a kapsy. Na okrajích mají vnitřní nebo vnější zámky. Výška betonového konusu je 65cm, průměr otvoru nahoře 60cm, průměr otvoru spodek 120cm.


Konusy

  • betonová přechodová skruž
  • KPS - kapsové plastové stupadlo
  • rozměr: 625 x 580 x 90 mm
  • hmotnost: 490 kg
  • materiál: beton
  • pevnostní tř. C40/50

Konusy betonový

Součást kanalizační šachty složené s betonových skruží různé výšky 250, 500, 1000. Šachta odvádí povrchové, dešťové a kanalizační vody. Má žebříková plastová stupadla a horní plastovou kapsou. Konus se používá pro končení šachty a po touze tam, kde to výška umožňuje, přípasně se dává rovná zákrytová ceska. Je to také přechod mezi skruží a betonovým nebo litinovým poklopem. Pro lepší manipulaci se konusy, se sílou stěny 12cm osazují Deha závěsy. TBR – Q 1000 – 625/600 SP D