Betonová šachtová dna

šachtové dno

Šachtová dna slouží jako spodní část revizních vodotěsných šachet pro kanalizační řád DN 150 - 600 mm všech druhů kanalizačního potrubí.

Šachtová dna se usazují na hlavní kanalizační řády a jejich přítoky, většinou od DN 150 až po DN 600. Jejich vtoky, výtoky jsou v libovolných úhlech. Hlavní řády jsou rovné nebo v oblouku.


Šachtová dna

  • Na šachtová dna lze napojit kanalizační potrubí od DN 100 do DN 600
  • U šachtového dna je možné podle požadavku upravit osové výšky, jejich úhly - odklonění osy přívodu od osy vývodu v rozpětí od 90° do 270°
  • Pro snadnější manipulaci jsou používány DEHA závěsy
  • Horní strana je osazena vnitřním nebo vnějším zámkem v závislosti na typu skruže, respektive výrobce

Šachtové dna

Šachtové dna mají standardní vnitřní průměr 80 a 100 cm, zesílenou stěnu a spojení na zámek, pero drážku. Vyrábí se v provedení s kynetou a bez kynety. Šachtové betonové prvky o průměru 100 cm se dodávají ve dvou provedeních: na klasický spoj nebo na spoj s gumovým těsněním.